Karmnik dla ptaków

 Składki członkowskie 5 zł/miesięcznie prosimy wpłacać na podany nr rachunku:

BGŻ - Oddział Pruszków  20 2030 0045 1110 0000 0209 3490

 

Proszę podać imię i nazwisko wpłacającego oraz okres którego dotyczy płatność.

W przypadkach szczególnych proszę się kontaktować z Panią Skarbnik /telefon podany w zakładce Władze Stowarzyszenia/