Karmnik dla ptaków

Szanowni Państwo,  

                       Drodzy Sąsiedzi  -  Mieszkańcy Malich,

Pozwólcie Państwo, że tą drogą serdecznie Państwu podziękuję za okazane zaufanie i wybór mojej osoby na Waszego Radnego. Skala mobilizacji mieszkańców naszego Osiedla w tych wyborach (prawie 55%) znacznie przekroczyła poziom średniej frekwencji krajowej i tym samym - zarówno ta frekwencja, jak i ilość oddanych na mnie głosów - potwierdziły słuszność zaproponowanej przez mnie koncepcji sprawowania funkcji radnego jako przedstawiciela swoich wyborców w Radzie Miasta, a nie odwrotnie.

Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, by w Radzie Miasta być rzeczywistym przedstawicielem mieszkańców naszego Osiedla i rzecznikiem nękających nas problemów.

Jednocześnie pragnę przekazać informację, że zgodnie z tym, co ustaliliśmy na spotkaniu przedwyborczym z mieszkańcami - w najbliższym czasie zaproponuję Państwu termin i miejsce wspólnego spotkania dyskusyjnego nad ustaleniem harmonogramu realizacji spraw ujętych w przedstawionym Państwu moim Programie Wyborczym

 

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję 

serdecznie pozdrawiam

____________________________________________________________

 

Olgierd Lewan   OLGIERD  LEWAN

Kandydat do Rady Miasta Pruszkowa z okręgu nr 12 - Pruszków-Malichy,

wysunięty przez Społeczny Komitet Wyborczy Mieszkańców Osiedla Malichy,

popierany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy

 

Z zawodu - dziennikarz, trener i doradca biznesowy

Z powołania -  społecznik

Z wyboru - bezpartyjny, niezależny

Rodzina - małżonka Wiesława (coach i trener HR)

                  2 dzieci -  Anna (maturzystka) i Adam (6-klasista)

W przeszłości - lubiany przez młodzież instruktor harcerski,  związany z organizacjami przykościelnymi, w stanie wojennym uczestnik kolportażu prasy podziemnej

Obecnie - od 14 lat mieszkaniec Malich, o których mówi:  „to moje miejsce na ziemi”, inicjator i współzałożyciel w 2010 r.  Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy i do dziś lider tego stowarzyszenia,  orędownik sąsiedzkiej integracji  i inspirator wielu lokalnych akcji społecznych, w tym licznych, tradycyjnych już sąsiedzkich festynów rodzinnych w Malichach,  pomysłodawca i animator akcji  Sąsiedzkie Pogotowie Usług,  lider społecznego protestu przeciwko deweloperskiej zabudowie w Malichach oraz główny inicjator i sprawca nowelizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która zabezpieczyła jednorodzinny i ogrodowy charakter zabudowy osiedla Malichy

Zamiłowania:   praca i wypoczynek w ogrodzie, rodzinne spacery i wypady rowerowe, latem - jeśli czas pozwoli - żeglarstwo, zimą - narty

-----------------------------------------------------------------------------------


             OLGIERD  LEWAN     

PROGRAM WYBORCZY

 1. RADNY PRZEDSTAWICIELEM WYBORCÓW - uważam, że obowiązkiem radnego jest rzeczywista reprezentacja spraw Malich i mieszkańców osiedla wobec władz miejskich, w tym także pomoc mieszkańcom w załatwianiu interwencyjnych, trudnych spraw z Urzędem Miasta.

By taką rolę móc spełniać radny powinien być znany i rozpoznawalny przez ogół mieszkańców osiedla oraz powinien być dostępny mieszkańcom  na miejscu w Malichach, a nie tylko w biurze Rady Miasta w Pruszkowie.  W tym celu jako niezbędną  widzę m.in.:

·         konieczność wprowadzenia stałych dyżurów radnego w Malichach, w określonych terminach i miejscu,

·         konieczność organizowania corocznych spotkań ogólnych radnego z mieszkańcami, na których będą prezentowane osiągnięte efekty podjętych starań oraz wspólnie z mieszkańcami ustalane najbardziej potrzebne i pilne kierunki dalszych działań.

 

2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DLA MALICH  - za wzrostem liczby mieszkańców muszą iść inwestycje miejskie w infrastrukturę osiedla - szczególnie np. w ułatwienie obsługi zdrowotnej mieszkańcom  oraz  w budowę (adaptację) odpowiedniego zaplecza społeczno-kulturalnego i socjalnego niezbędnego dla tak dużego osiedla.

Jako radny przede wszystkim będę zabiegał o:

Ø  ZBLIŻENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ DO MIESZKAŃCÓW - zorganizowanie ogólnodostępnej przychodni lekarskiej (NFZ) dla mieszkańców Malich i Tworek - najprościej na terenie Szpitala Tworkowskiego

Ø  ROZWÓJ ZAPLECZA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO OSIEDLA - utworzenie (budowa lub adaptacja) świetlicy osiedlowej -  miejsca spotkań dla mieszkańców, a także prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,  organizacji życia społecznego i kulturalnego dla młodzieży, dorosłych i seniorów

Ø  STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU I REKREACJI, w szczególności poprzez:

a.    doprowadzenie do jak najszybszego zagospodarowania (zgodnie z przeznaczeniem) terenu przy ul. Kaczanowskiego nad rz. Utratą, przewidzianego w naszym nowym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na ośrodek sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców (kompleks rekreacyjno-sportowy z boiskami do gier, placami zabaw dla dzieci, urządzeniami do rekreacji, skateparkiem, siłownią plenerową, itp.),

b.    dążenie do wykupienia przez Miasto Pruszków od prywatnego właściciela terenu obecnych boisk sportowych przy ul. Spacerowej (róg Sadowej) - z przeznaczeniem na centralną (bo pośrodku osiedla) przestrzeń wspólną o charakterze rekreacyjno-kulturalno-sportowym - zieleniec, miejsce na osiedlowe festyny i imprezy społeczno-kulturalne, boiska sportowe m.in. do piłki nożnej (dla którego nie starczy miejsca na terenie przy ul. Kaczanowskiego).

Ø  POPRAWĘ MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNYCH, w szczególności poprzez:

a.    spowodowanie uporządkowania oraz udrożnienia ciągów komunikacyjnych i spacerowych oraz ścieżek rowerowych w Malichach, szczególnie ścieżki wzdłuż rzeki Utraty - aż do Parku Potulickich w Pruszkowie oraz wzdłuż kolejki WKD (ul. Błękitna - od przystanku WKD Malichy do przejazdu w Tworkach),

b.    dążenie do poprawy stanu komunikacji mieszkańców Malich z centrum Pruszkowa (konieczna linia autobusu miejskiego łącząca Malichy z funkcjonalnym centrum miasta - szkoły, przychodnie, apteki, urzędy)  oraz z centrum Warszawy (konieczna poprawa warunków podróżowania WKD oraz przystanek w Al. Jerozolimskich przy ul. Dolnej dla autobusu linii „717”, jeżdżącego w relacji Piastów-Warszawa Dw. Zachodni),

c.     podjęcie starań o zapewnienie lepszego zasięgu łączności komórkowej GSM oraz internetu na terenie Malich, np. poprzez doprowadzenie sieci pruszkowskiej TV kablowej lub okablowanie światłowodowe osiedla.

 

3. ZACHOWANIE JEDNORODZINNEGO I OGRODOWEGO CHARAKTERU OSIEDLA, w szczególności  ochrona statusu osiedla z zabudową jednorodzinną;  ochrona zielonego otoczenia osiedla oraz jego zacisznego charakteru, w tym utrzymanie „nieprzejezdnego” charakteru Malich, tzn. niedopuszczenie do przeprowadzenia przez osiedle dróg tranzytowych. Także ochrona i rozwój walorów rekreacyjnych w otoczeniu osiedla, o których mowa w pkt 2.

 

4. WZROST STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU  W MALICHACH, w szczególności poprzez:

a.       dążenie do wzmocnienia nadzoru służb porządkowych (straży miejskiej i policji), szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, a także starania o rozwinięcie sieci monitoringu miejskiego w miejscach publicznych na terenie osiedla,

 

b.      podjęcie starań o większą dbałość miejskich służb komunalnych, szczególnie poprzez zwiększenie ilości ulicznych koszy na śmiecie, a także likwidację dzikich wysypisk przy ogródkach działkowych.

_________________________________________________________________________________