Karmnik dla ptaków

 

 

KATARZYNA ŁOPATA   

 

Kandydatka do Rady Gminy Michałowice z okręgu nr 6 - Reguły, wysunięta przez Społeczny KWW "My Mieszkańcy!" wspierana przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy

 

Z wykształcenia - hydrolog/klimatolog obecnie prowadząca działalność gospodarczą

Z wyboru - bezpartyjna, niezależna politycznie i finansowo

Rodzina -  mąż Piotr i dwie  córki: studentka Logopedii UW oraz Licealistka  - L.O. im M. Kopernika w Warszawie

W niedalekiej przeszłości  i obecnie-  aktywny członek Rad Rodziców w szkołach swoich dzieci /Michałowice, Piastów, Warszawa/

Od zawsze mieszkanka Malich, stąd pochodzi rodzina mojej Mamy/ a od 14 lat mieszkanka Reguł /ul. Zielona/  - te miejsca są częścią mojego życia. Współzałożycielka w 2010 r.  Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy i stale aktywna uczestniczka działań tego stowarzyszenia

Zainteresowania:   taniec towarzyski, ogród i nasza "regulska wieś",  podróże dalsze i bliższe jak na geografa przystało. Dbanie o dobro środowiska naturalnego.

 

                                                                                                                 

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Czarnieckiego i Zielonej w Regułach!

Przyszło nam mieszkać na granicy dwóch jednostek administracyjnych: Gminy Michałowice i miasta Pruszków. W rezultacie dla obu władz jesteśmy "zbyt daleko". Dla Pruszkowa to Michałowice, dla mieszkańców Reguł, z którymi ostatnio rozmawiałam to /sic!/ Malichy.

Jeżeli chcemy faktycznie zaistnieć w świadomości naszych włodarzy w Michałowicach to musimy tam mieć swojego przedstawiciela wśród radnych. Nie kogoś z szeroko pojętych Reguł ale naprawdę osobę z naszego lokalnego środowiska.

Oficjalnie mamy obecnie swojego radnego i Sołtysa. Czy ktoś z Państwa uzyskał od nich pomoc, rozwiązanie problemu? A może nawet nie znacie ich nazwisk? Obaj panowie kandydują także w tegorocznych wyborach. Jakże mocno się zdziwiłam czytając ich ulotki!  Obaj panowie chwalą się, że wybudowali nam drogę przez pola regulskie!  A przecież większość z nas wie, że konflikt między wykonawcą osiedla na Czrnieckiego  a mieszkańcami dotyczący ulic na których mieszkamy, komunikacji, płatności za przejazd, własności itp. trwał lat wiele i rozwiązany został na skutek działań mieszkańców i indywidualnych  oraz grupowych pielgrzymek do Wójta. Osobiście uczestniczyłam w kilku takich spotkaniach i żaden radny nas nie wspierał.

Możemy to wspólnie zmienić! Ja kandyduję po raz pierwszy i tak naprawdę jestem jedną z Was - mieszkanką Zielonej, osobą rozgoryczoną, że  nic nie znaczę dla urzędnika i zawsze słyszę, że "potem", że "się nie da". W tym momencie, decydując się na kandydowanie jestem jeden mały krok przed Wami, chcę być trochę bliżej i przekonać się  że jednak można.

Dlatego też zwracam się do Was o wsparcie i poparcie mojej kandydatury podczas głosowania w Wyborach  Samorządowych 16 listopada 2014 r.

Program działania będziemy tworzyć razem, nadążnie rozwiązując wspólnie nasze problemy.

Wybór nowego radnego w Regułach  i nowego radnego w  Malichach stwarza dla nas wszystkich nową perspektywę integracji obu społeczności, które i tak żyją obok siebie! Granice administracyjne "są święte" dla urzędników, dla nas one nie istnieją.

 

Z poważaniem

Katarzyna Łopata