Karmnik dla ptaków

 

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami, które od Państwa otrzymuję, zarówno ja, jako radny, jak i członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia,  ws. uchwały podjętej przez Radę Miejską Pruszkowa w trakcie sesji Rady w październiku 2015 r. „w sprawie wyrażenia woli stworzenia warunków do osiedlenia się w Pruszkowie dwóch rodzin uchodźców”, aby uciąć niepotrzebne domysły i wątpliwości poprosiłem Zarząd Stowarzyszenia o zamieszczenie treści tej uchwały w całości na stronie Stowarzyszenia.  Jednocześnie, z uwagi na jej lakoniczne brzmienie, wyjaśniam znaczenie jej zapisów: za „wyrażeniem woli” kryje się jedynie wstępna deklaracja możliwości ewentualnego przyjęcia przez Pruszków 2 (jedynie) rodzin uchodźców, na tych samych zasadach, na których do tej pory Pruszków w latach minionych przyjął rodziny czeczeńskie z konfliktu kaukaskiego, rodziny repatriantów polskich z Kazachstanu, a w ostatnim roku rodzinę uciekinierów polskiego pochodzenia z ogarniętego wojną ukraińskiego Mariupola. W kanonie tych zasad kryje się pełna możliwość wpływu na to jakie ew. będą to rodziny (np. możliwy jest warunek, żeby były to rodziny chrześcijańskie, a nie muzułmańskie; odpowiednio sprawdzone, itp.). Wspomniana uchwała „wyrażenia woli” była  podjęta w tej sytuacji  głównie w celach statystycznych na prośbę wojewodów kierowaną do wszystkich gmin w Polsce, po to by umożliwić negocjacje na szczeblu państwowym z Unią Europejską. Ostateczne decyzje w sprawie „czy” i ew. „na jakich warunkach” takie rodziny miałby Pruszków przyjąć będą mogły być podejmowane dopiero na etapie ewentualnego skonkretyzowania sprawy, jeśli do niej w ogóle dojdzie.

Mogę państwa zapewnić, że jeśli do niej dojdzie, mój głos - jako radnego, będzie głosem zgodnym z wyrażoną przez Państwa wolą większości mieszkańców Naszego Osiedla.

Serdecznie Państwa pozdrawiam

Olgierd Lewan

Radny Rady Miejskiej Pruszkowa z okręgu Malichy