Karmnik dla ptaków

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w naszym
POWITANIU LATA W MALICHACH
w sobotę 16 czerwca 2018 rbawimy się od rana:

godz. 10.00 - skwer nad Utratą przy mostku
"RODZINNE WODOWANIE" - tradycyjne "wianki" na wesoło
- konkurs "Spływ na byle czym - czyli na czym da się pływać po Utracie"
- rodzinne pływanie kajakowe
- zabawy i konkursy dla dzieci i całych rodzin

godz. 15.00 - boisko przy ul. Spacerowej w Malichach
"RODZINNY PIKNIK NA POWITANIE LATA"
- zabawy i konkursy dla całych rodzin
- atrakcyjne stoiska i prezentacje, w trakcie Festynu będzie można głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego'2019
- od godz. 16.00 - koncerty zespołów biesiadno-folkowych i wokalnych
- po koncertach potańcówka na trawie i ognisko z pieczeniem kiełbasek

Zapraszamy mieszkańców do wystawiania własnych stoisk z ofertą dla sąsiadów - prosimy o wcześniejsze zgłoszenia dla zarezerwowania miejsca na adres mailowy: ogrodmalichy@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


Szanowni Państwo - Drodzy Sąsiedzi,
Wstępem do naszego tradycyjnego wiosennego festynu sąsiedzkiego "Powitanie Lata w Malichach" (który odbędzie się w sobotę 16 czerwca) będzie w tym roku
Rodzinna Gra Osiedlowa w naszym cyklu Tajemnicze Ogrody.
Zapraszamy na nią naszych milusińskich wraz z rodzicami w piątek 15 czerwca po południu

Poniżej zamieszczamy regulamin Gry:
Regulamin gry osiedlowej
Tajemnicze Ziołowe Ogrody 2018

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem gry osiedlowej jest Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla - Ogrodu Malichy.
2. Gra rozpoczyna się 15 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00. i odbywa się na terenie dzielnicy Malichy.
3. Uczestnictwo w grze jest dobrowolne. Do gry można przystąpić, dokonując wcześniejszej rejestracji drogą mailową na adres ogrodmalichy@wp.pl lub telefonicznie -693 553 475 (należy podać nazwisko opiekuna, ilość dzieci).
4. W przypadku nadmiernej liczby osób zgłoszonych decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Osoby niepełnoletnie, biorące udział w grze, znajdują się pod opieką dorosłego
uczestnika, który ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
Zasady gry
1. Uczestnicy po rejestracji drogą elektroniczną zostają powiadomieni o dokładnej godzinie i miejscu rozpoczęcia gry.
2. Uczestnicy otrzymują na początku rozgrywki mapę oraz kartę gry. Karta posłuży do potwierdzenia wykonania zadania w punktach gry.
3. Zadaniem uczestników jest pokonanie całej trasy gry (odnalezienie pięciu tajemniczych miejsc) w jak najkrótszym czasie.
4. Uczestnicy otrzymują kolejne wskazówki, które pomagają w odnalezieniu kolejnych punktów gry.
5. Po dotarciu na wskazane miejsca zespoły otrzymują potwierdzenie w karcie gry oraz wykonują zadania.
6. Do gry mogą zgłaszać się grupy składające się z jednej osoby dorosłej i maksymalnie 4-5 dzieci.
7. Gra ma charakter zabawy rekreacyjno-edukacyjnej – ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty ekologiczne, a w tym poznanie właściwości ziół w naszych ogrodach oraz historii Malich i Pruszkowa
8. Każda z osób, biorących udział w grze, powinna być w dobrym stanie zdrowia. Organizatorzy nie zapewniają osobom uczestniczącym w grze opieki medycznej.
9. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Zakończenie gry odbędzie się przy wspólnym ognisku nad Utratą
9. Odbierając kartę zawodnika, uczestnik wyraża zgodę na warunki gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.

Wyłanianie zwycięzców
1. Wygrywa zespół, który wykona wszystkie zadania w jak najkrótszym czasie i zdobędzie największą liczbę punktów.
2. Ogłoszenie wyników gry oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Festynu Osiedlowego organizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy w dniu 16 czerwca 2018 r na boisku przy ulicy Spacerowej.

Nagrody
Organizator przewiduje nagrody za zajęcie czołowych miejsc oraz drobne upominki dla każdego uczestnika.

Postanowienia końcowe
Regulamin gry znajduje się w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.